همایش «عملکرد دولت در حوزه محیط زیست استان خوزستان» برگزار می شود

خورنا – همایش عملکرد دولت در حوزه محیط زیست استان خوزستان یکشنبه، هفتم شهریور ماه برگزار می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.