رئیس شورای مرکز بخش رُغیوه:کمبود آب در رُغیوه شایسته مردم و دولت نیست

قادرسبحانی|خورنا:کمبود آب در رُغیوه شایسته مردم ودولت نیست…
مجید نعامی ضمن قدردانی از تلاش های دولت امید در این بخش با انتقاد از کمبود آب آشامیدنی گفت:شایسته نیست پس از سی و هفت سال که از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد مردم قدرشناس رُغیوه در تنگنای آب آشامیدنی باشند و با تانکر به مردم این بخش آبرسانی شود .لذا انتظار و امید داریم مسئولین محترم استانی به وعده هایی که پیش از این برای به سرانجام رساندن پروژه آبرسانی به این بخش دادند عمل کنند.
نعامی همچنین از عدم استقرار دائمی پزشک در بخش رغیوه هم گلایه کرد و گفت:با وجود اینکه مرکز بهداشت و درمان این بخش حدود دو سال پیش راه اندازی شده اما متاسفانه خدمات شایسته درمانی به اهالی داده نمی شود و پزشک عمومی فقط هفته ای دو یا سه روز و برای فقط چند ساعت در این مرکز به مسائل درمانی ساکنان این بخش رسیدگی می کند لذا توقع داریم با توجه به مجهز بودن این درمانگاه یک پزشک در طول بیست و چهار ساعت در این مرکز در دسترس مردم باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.