برگزاری نشست خبری با مدیران در حاشیه نمایشگاه هفته دولت خوزستان

خورنا – نشست خبری با مدیران در حاشیه نمایشگاه هفته دولت خوزستان برگزار میشود.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه هفته دولت، به مدت ۳ روز نشست خبری با مدیران در حاشیه نمایشگاه هفته دولت خوزستان برگزار میشود.

در این زمینه تعدادی از مدیران کل استان جهت پاسخگویی به رسانه ها حضور خواهند یافت.

نشستهای خبری در طول برگزاری نمایشگاه هفته دولت خوزستان در غرفه اطلاع رسانی و خانه مطبوعات برگزار میشود.

همچنین برنامه دقیق حضور مدیران در این نمایشگاه جهت نشست خبری به طور رسمی به اطلاع رسانه خواهد رسید.

گفتنی است نمایشگاه هفته دولت خوزستان قرار است از پنجم الی هشتم شهریورماه به مدت ۴ روز در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.