جولان سگهای ولگرد درمناطق مسکن مهر درهندیجان

خورنا – ناصر حکیمی/ جولان سگ های ولگرد درمناطق مسکن مهر در هندیجان باتوجه به وصعیت نامناسب بهداشت درهندیجان درفروش عرضه ماهی و میگو و هم چنین بوی آزاردهنده و فاضلاب های روباز که با بی توجهی مدیران دستگاهای اجرایی بخصوص شبکه بهداشت درمان که بابی توجهی ازاین امر گذر می کند .

مشکلات دیگر فاضلاب های روباز که در فصل گرما و بیماری های که سراغ شهروندان هندیجانی را دچار و در حال حاضر شهروندان هندیجانی درشب ها بامشکل سگ های ولگرد که درمناطق شهرستان جولان می دهند روبرو هستند.

یکی ازشهروندان هندیجانی درگفت گو باخبرنگار ما این گونه از بی توجهی مدیران دستگاه های اجرایی بخصوص شبکه بهداشت درمان چگونه در خصوص مسائل بهداشتی شهرستان چشم خود را بسته وسکوت می کنند.

وی درادامه با بیان این سگ های ولگرد که درمناطق مسکن مهر درهندیجان جولان می دهند وباعث آزار واذیت ما می شوند فکری نمی کنند افزود: من به همراه فرزندانم ازترس این که سگ ها ولگرد به ما حمله ور نشوند آسایش نداریم و از ترس این که هنگام غروب نمی توانیم ازمنزل خارج شویم که سگ ها به طرف من و فرزندانم حمله کنند.

وی گفت: آسایس را از ما سلب کردند از این گذشته در منطقه جنوبی هندیجان براثر آب های که درمنطقه رها شده به نیزاری تبدیل شده که اکثریت حیوانات محل زندگی خود را در این نیزار انتخاب کرده و حتی می توان از تولید دیگر جانوران مثل مار اشاره کرد.

این شهروند هندیجانی از سکوت مدیران و مسئولین شهرستان تعجب می کنم که چرا فکری به حال بهداشت شهر در فصل گرمای بالای ۵۰ درجه نمیکنند و با سکوت فقط حرف تحویل مردم می دهند یکی از مسافران که برای خرید به هندیجان آمده بود و به بازارچه ماهی و میگو رفته بود نیز این گونه اظهار کرد: من برای خرید ماهی از راه دور آمدم که بابوی بد آب ماهی که در جوب بازارچه حالم بهم خورد و نتوانستم ماهی خریداری نمایم و مجبور شدم با مراجعه به یکی ازداروخانه ها ماسک خریده تا بتوانم مجدد به بازارچه برگردم.

وی ضمن انتقاد از بی توجهی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست که توجه بیشتر به بهداشت مردم هندیجانی داشته باشند.

به گزارش خورنا هندیجان یکی از بنادر جنوبی در استان خوزستان باتوجه به دو بندر تجاری سجافی و بندر صیادی بحرکان از بزرگ ترین بنادر کشور بشمار می روند که شغل اکثریت شهروندان به صید وصیادی و تجارت باحوزه حاشیه خلیج فارس و ۹۵ کیلومتر مرز آبی باخلیج فارس دارد

بندرهندیجان هم چنان محروم درحاشیه خلیج فارس قرار دارد لذا عزم ملی مدیران و مسئولین کشوری و استانی را می طلبد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • خبر تکراری………………..؟!!!

    • C’est le côté artiste ça. Dire ou faire des choses qui peuvent être choquantes pour éclairer une situation, la mettre en relief et &lossa;&nbqp;brauser la cage ».