از سرگیری دریافت خوراک LPG و Light and از پتروشیمی بوعلی سینا به پتروشیمی امیر کبیر

باقر گل فر-خورنا:با همت و تلاش پرسنل زحمتکش پتروشیمی بوعلی سینا و پس از مرمت و بازسازی های انجام شده ارسال خوراک LPG و Light and به پتروشیمی امیر کبیر از تاریخ ۹۵/۵/۲۶ از سر گرفنه شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیر کبیر پس از حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا اختلالاتی در مسیر ارتباطی دو شرکت بوجود آمد که در راستای مجدد خوراک مورد نیاز مجتمع امیر کبیر , تیم های عملیاتی و تعمیراتی دو شرکت تشکیل و برنامه ریزی ها و هماهنگی های شبانه روزی صورت پذیرفت و پس از انجام بازسازی و تکمیل خطوط ارتباطی انتقال خوراک ، در کمترین زمان ممکن عملیات دریافت خوراک از آنشرکت آغاز گردید.

گفنتی است پتروشیمی امیر کبیر در مدت قطع خوراک از پتروشیمی بوعلی سینا در اثر حادثه آتش سوزی اخیر خوراک مورد نیاز خود را از دیگر مجتمع ها مانند پتروشیمی بندرامام دریافت می کرد که با وصل شدن مجدد مسیر بوعلی سینا – امیر کبیر وضعیت به حالت عادی برگشته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.