اطلاعیه جذب نیروی انسانی برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵

باقر گل فر-خورنا:به گزارش روابط عمومی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان شادگان ، به منظور جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، سامانه http://s95.sci.org.ir از روز شنبه مورخ ۹۵/۵/۲۳ فعال و متقاضیان مشارکت در طرح سرشماری در سطح شهرستان شادگان می توانند جهت ثبت نام به سامانه فوق مراجعه فرمایند.
گفتنی است، سرشماری ۱۳۹۵ در دو مرحله اجرا می شود که مرحله اول جمع آوری اطلاعات به شیوه اینترنتی از مردم از ۳ تا ۲۴ مهر و مرحله دوم مراجعه حضوری ماموران آمارگیر به خانوارها از ۲۵ مهر تا ۲۵ آبان است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.