تیم بسکتبال چین در آسیا ” اول ” و در المپیک ” آخر ” شد!

مهدی چاروسائی|خورنا:باانجام ۳۰بازی ودرپایان مرحله مقدماتی نوزدهمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی مردان المپیک ،تیم های آمریکا،استرالیا،اسپانیا،فرانسه،آرژانتین ،کرواسی،صربستان،برزیل،نیجریه ،ونزوئلاوچین درمکانهای اول تا دوازدهم قرار گرفتند.

آمریکادرحالی، درپایان مرحله مقدماتی به مقام نخست رسید که با ۵۲۴گل زده و۴۰۷گل خورده وتفاضل ۱۰۷امتیاز، وبدون شکست به این رتبه رسید.

گفتنی است که چین قهرمان آسیا با ۳۱۸گل زده و۴۶۶گل خورده وتفاضل منفی ۱۴۸امتیازدرقعر جدول المپیک قرار گرفته و به همراه ونزوئلا،نیجریه وبرزیل با جام دوازدهم حداحافظی کردند

دانلود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.