تکذیب واگذاری راه آهن بندرماهشهر به بندرامام توسط عضو شورا

خورنا – عضوشورای شهربندرماهشهراظهارداشت:واگذارشدن راه آهن بندرماهشهر به بندرامام خمینی(ره) به شدت تکذیب می گردد.

 

نافع آلبوغبیش واگذار شدن راه آهن بندرماهشهر به بندرامام را تکذیب کرد.
به گزارش ماهشهرنیوز:نافع آلبوغبیش اظهارداشت:متاسفانه عده ای در گروه های مجازی مطالبی را مبنی بر واگذارشدن راه آهن بندرماهشهر به بندرامام را منتشر کرده بودند که این مطالب به شدت تکذیب می گردد.

عضو شورای شهربندرماهشهر افزود:طی تماسی که با مدیرکل راه آهن استان خوزستان برقرارشد، این موضوع را تکذیب کردند و علاوه براین ، تعداد سفرهای ماهشهر به مشهد و تهران از روزی یکبار در هفته به چندین روز تبدیل خواهد شد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.