مدیرآموزش وپرورش هفتکل:تبادل تجربه و ارزیابی شرایط آموزش و پرورش نقطه قوت اجلاس روسا است

قادرسبحانی|خورنا-سیروس حسین پور که در حاشیه اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور سخن می گفت، افزود: ارزیابی عملکرد سال تحصیلی، ارزیابی وضع فعلی آموزش و پرورش و آمادگی برای اجرای سند تحول در برنامه ششم توسعه از مواردی بود که در این اجلاس مورد توجه قرار گرفت.
حسین پور اضافه کرد: در این اجلاس چالش های پیش روی آموزش و پرورش نیز بررسی شد.تغییروتحولات فرهنگی، اجتماعی واقتصاد وتغییر ارزش های فرهنگی جامعه و تاثیر آن بر آموزش و پرورش توسط مسئولان وزارتی به بحث گذاشته شد.
وی در ادامه کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی از چالش های شهرستان هفتکل دانست و اظهار کرد: شهرستان هفتکل یکی از قدیمی ترین شهرهای کشور و به عنوان دومین شهر نفتی ایران معروف است که با کمبود فضاهای آموزشی روبروست.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان هفتکل در مورد هوشمندسازی مدارس گفت: در حال حاضر بیشتر مدارس به صورت سنتی آموزش می دهند در حالیکه هوشمندسازی مدارس می تواند به رشد همه جانبه دانش آموزان از قبیل رشد ذهنی وجسمی را ارتقا دهیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.