فتح قله دماوند توسط کوهنوردجوان رامهرمزی+تصاویر

فرشیدفرجی/خورنا – ساسان ابوالعباسی کوهنورد ۲۵ساله رامهرمزی برای دومین بارقله ۵۶۷۱متری دماوندرافتح کرد.

به گزارش خورنا ساسان ابوالعباسی کوهنورد جوان۲۵ساله گروه سمنگان رامهرمز به همراه گروه کوهنوردی پویان توانست برای دومین بارقله دماوند را با موفقیت فتح کند.لازم به ذکر است این کوهنورد درسال ۹۴توانست برای اولین باربه صورت انفرادی این صعودراانجام دهد.photo_2016-08-15_21-36-19 photo_2016-08-15_21-36-33 photo_2016-08-15_21-36-40

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.