شاخص های عملکردی مرکز HSE بندر امام خمینی ممیزی گردید

باقرگل فر-خورنا:عملکرد مرکز HSE اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بر اساس دستور العمل شاخص های بیست و دو گانه ابلاغی سازمان بنادر و دریانوردی با محوریت شاخص های ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست با حضور ممیزان سازمان بنادر و دریانوردی طی ١١ مردادماه سال جاری مورد ممیزی قرار گرفت.

طی نشست افتتاحیه این دوره ی ممیزی،  که با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) و جمعی از اعضای شورای اداری این اداره کل برگزار شد، مهندس عبداللهی طی سخنانی با اشاره به اهمیت و جایگاه حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در این بندر بزرگ تجاری کشور تصریح کرد: صرف منابع مالی برای این حوزه نباید هزینه تلقی شود و این امر در واقع نوعی سرمایه گذاری است برای حفظ منابع انسانی که خود سرمایه ای بس گرانقدر  برای سازمان محسوب  می شود و لذا  این اداره کل آمادگی دارد به منظور تثبیت و ارتقای سطح شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست  در همه ی بخش های آن، سرمایه گذاری لازم را به عمل آورد.

وی با اشاره به مزایای ممیزی های ادواری، اظهار داشت: در جریان این ممیزی ها، صرف یافتن عدم انطباق ها مهم نیست، بلکه علاوه بر آن با ارائه ی راهکارهای ریشه ای می باید درصدد حل مشکلات احتمالی و یافتن راه حل منطقی برای رفع آن نیز باشیم تا این ممیزها اثر بخشی خود را در جریان کار روزمره و ارتقای سطح کیفی محیط کار نشان دهد.

مهندس عبداللهی، دانش افزایی و  جدیت در پیاده سازی شاخص ها و استانداردهای بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی را  وظیفه و رسالت خطیری برشمرد که متوجه تمامی افراد فعال در این حوزه است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در ادامه افزود: ناآگاهی و غفلت از اهمیت مبحث بهداشت و ایمنی منجر به بی مبالاتی و رفتارهای سهل انگارانه می شود، لذا ضرورت آموزش و تشویق به افزایش آگاهی و رعایت این الزامات برای نیروهای شاغل اهمیت به سزایی دارد.

لازم به ذکر است در جریان این دوره ی ممیزی، تیم ممیزی سازمان بنادر و دریانوردی،  عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان را در شاخص ها و الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیستی مورد بررسی قرار داد. این شاخص ها مشتمل بر زیر شاخص های متعددی از جمله آموزش، اهداف و برنامه، مطالعات و تحقیقات، کمیته های HSE، سرانه ی اعتبار تخصیصیHSE، سلامت شاغلین، سلامت محیط کار، بهداشت مراکز تهیه و توزیع غذا، بهداشت اماکن، آب شرب، ایمنی محیط کار، تجهیزات، ساختمان ها و ایمنی نیروی انسانی، محوطه ها و حوادث و کنترل ریسک می باشد.

یادآور می شود ممیزی شاخص های بیست و دو گانه ابلاغی سازمان بنادر و دریانوردی با محوریت شاخص های ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست برابر با استانداردهای OHSAS١٨٠٠ وISO١۴٠٠١  در تمامی بخش های این مجتمع بندری به منظور تدوین گزارش جامع از عملکرد این اداره کل انجام شده است.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.