اطلاعیه استخدامی مجتمع پتروشیمی امیر کبیر

باقر گل فر-خورنا:نظر به لزوم توجه به ماهیت تولیدی شرکت های پتروشیمی و حساسیت های فرآیندی تولید، ضرورت جذب افراد توانمند و دارای پتانسیل های لازم و بالقوه که با آموزش های ضمن خدمت ، توسعه مطلوب را بدست آورند را ایجاب می نماید.

بنابه گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیر کبیر:نتایج آزمون استخدامی پتروشیمی امیر کبیر که با طی مراحل قانونی ثبت نام ، بررسی مدارک ، آزمون کتبی و مصاحبه فنی با همکاری و همیاری دانشگاه انجام گردیده است ، موید پذیرش کمتر متقاضیان بومی شهرستان بندر ماهشهر در مقطع لیسانس نسبت به سایر نقاط استان بوده است.

بر همین اساس این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی خود در منطقه و به منظور مساعدت به جوانان متقاضی کار شهرستان ، ضمن رعایت اصل جذب افراد شایسته اقدام به دعوت تعداد بیشتری از شرکت کنندگان بومی آزمئن کتبی نموده تا پس از مصاحبه فنی از افراد ، نتایج کلی و نهائی آزمون را در تاریخ ۹۵/۵/۳۱ به اطلاع عموم می رسانیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.