پایان هفته دوم طرح استعدادیابى وزنه بردارى استان خوزستان

زهرا شهریارى|خورنا -هفته دوم طرح استعدادیابى استان خوزستان (آینده سازان ٢٠٢٠) به میزبانى باشگاه فرهنگى ورزشى مناطق نفت خیز جنوب و با حضور ۴٠ وزنه بردار از سراسر خوزستان به پایان رسید.
در این طرح که دور دوم آن از تاریخ ١٩ لغایت ٢٢ مرداد ماه سپرى شد وزنه برداران صبح ها توسط اساتید و مدرسان وزنه بردارى و دانشگاه آموزش تئورى دیدند و مبحث هاى مختلفى از جمله تغذیه ورزشى،صدمات در این رشته،عوارض جانبى داروها در وزنه بردارى توسط سید علیرضا قریشى،محمدرضا کاظمى نژاد و سید هادى رضوى به این علاقه مندان آموزش داده شد،لازم به ذکر است هفته ى سوم این طرح به میزبانى نفت و گاز امیدیه برگزار میشود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.