اولین همایش مدیران باشگاه ها و مربیان ورزش هاى همگانى در اهواز

زهرا شهریارى|خورنا -هیات ورزش هاى همگانى اهواز در جهت تحقق پرورش و استعدادیابى مربیان ورزش هاى همگانى در نظر دارد اولین همایش باشگاه ها و مربیان ورزش هاى همگانى را در این شهرستان برگزار نماید.
این همایش که در روز پنج شنبه مورخ ٩۵/٠۵/٢٨ در کتابخانه مرکزى این شهر برگزار میشود با اعطاى گواهى معتبر شرکت در همایش و امتیازات ویژه براى شرکت کنندگان همراه است،
این هیآت از علاقمندان دعوت میکند در تاریخ مقرر از ساعت ٩ صبح در مکان برگزارى حضور یابند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.