ورود صندوق حمایت از توسعه کشاورزی آبادان به پروژه تولید محصول سالم

خورنا –

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه کشاورزی آبادان اعلام کرد:
ورود صندوق حمایت از توسعه کشاورزی آبادان به پروژه تولید محصول سالم
رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه کشاورزی آبادان با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین مسئله پیش روی کشورها تامین غذای سالم می‌باشد گفت: محصولات سالم یا گواهی شده به محصولاتی گفته می شود که از نظر باقی مانده میزان سموم و کودهای شیمیایی در محصول بیشتر از حد مجاز نبوده و از این نظر بتوانند استانداردهای مجاز را کسب کنند و این روند باید از زمان کاشت شروع‌شده و تا زمان برداشت ادامه داشته باشد.
ناجی شهیب زاده ادامه داد: صندوق حمایت با نشان دادن اهمیت موضوع به بهره‌برداران عضو صندوق در صدد است با برگزاری کلاسهای آموزشی در این زمینه و نشست با شرکت های صادر کننده محصول خرما شرایطی فراهم سازد تا خرمایی که از طریق شیوه های محصول سالم به عمل آمده با قیمت بالاتری از نخلدار خریداری شود.
امیر درویشی؛ مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی آبادان در این زمینه گفت: کاشت صحیح، به‌موقع و اصولی همراه با نظارت‌های علمی و مبارزه غیر شیمیایی با آفات و بیماری ها در دوره داشت و برداشت در کنار انبارداری بهداشتی را می‌توان برای تولید محصول سالم لحاظ نمود، در گام اول توانستیم در مجمع عمومی این موضوع را طرح و با موافقت و قول همکاری بهره‌برداران و شرکت های صادر کننده روبرو شدیم. ورود صندوق حمایت به مبحث تولید محصول سالم میتواند منشا قدم های مثبتی در زمینه رواج این فرهنگ در منطقه باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.