رئیس دامپزشکی هندیجان خبرداد

واکسن ۶۰ هزار راس گوسفند برعلیه بیماریهای واگیردار درهندیجان

خورنا – مهران اکبری در گفت گو با خبرنگار ما در هندیجان گفت از ابتدای سال جاری به منظور واکسینه نمودن بیماری درسطح روستاهای شهرستان بیش از۶۰ هزارراس گوسفندعلیه بیماریهای ازقبیل تب برفکی ودیگربیماری واگیرمشترک تاکنون واکسینه شدند.

IMG-20160813-WA0002

رئیس دامپزشکی هندیجان در ادامه افزود با توجه به بیماری دربین گوسفندان ازصاحبان و دامداران شهرستان می خواهیم جهت واکسینه نمودن بامراجعه به این اداره هماهنگ لازم راداشته باشند و همچنین از روستائیان هندیجانی می خواهیم که بامشاهده هرگونه بیماری دربین دام خود سریعامراتب رابه این اداره دامپزشکی اطلاع دهندواز شهروندان هندیجانی که جهت خرید گوشت گرم ازقبیل گاووگوسفندوهمچنین مرغ ماهی ومیگو ازتوزیع کنندگان که توسط این اداره مورد تاییدمی باشند خریداری نمایند.

دکتراکبری درخصوص کشتار روز گوسفند در کشتارگاه این اداره با حضورنماینده روزانه در سطح کشتارگاه سرکشی و در طی هفته با مراجعه به قصابها و توزیع کنندگان عرضه مرغ ماهی میگو تاکنون هیچ گونه مواردی مشاهده نگردیده و ازشهروندان هندیجانی می خواهیم که خریدخود را از مغازه های معتبرخریداری نمایند.

گفت و گو: ناصرحکیمی خبرنگارهندیجان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.