جذب اعتبارات طرحهای عمرانی هلال احمر شهرستان هفتکل

قادرسبحانی| خورنا رئیس جمعیت هلال احمر هفتکل از اختصاص اعتبار به طرحهای عمرانی این جمعیت از محل اعتبارات عمرانی در سال۹۴_۹۵ خبرداد.
عباس سبحانی گفت: طی جلسات وپیگیری های مکرر در استان و ملاقات با رئیس محترم جمعیت هلال احمر توانستیم استارت دوباره پروژه پایگاه امداد ونجات بین شهری جهت تکمیل انبار امدادی و حصار کشی پایگاه امداد ونجات درسال ۹۴ بزنیم
وی در ادامه افزود: در سال ۹۵با توجه به عدم تکمیل محوطه پایگاه امداد ونجات بین شهری این شهرستان طی رایزنی بااستان و حمایت جناب دکترخدادادی مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمراستان اعتبار عمرانی جذب و در حال حاضر مراحل تکمیل پایگاه امداد ونجات سپری میشود
درپایان سبحانی افزود انتظار میرود پروژه پایگاه امداد ونجات طی یک ماه آینده اتمام یابد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.