ورود خرمای آبادان به بورس راه برون رفت از مشکلات معیشتی نخلداران

خورنا – مدیر جهاد کشاورزی آبادان عنوان کرد: ورود خرمای آبادان به بورس راه برون رفت از مشکلات معیشتی نخلداران است.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان با اعلام اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی نخلداران آبادانی پایین بودن قیمت خرماست که تنها منبع درآمد بسیاری از خانوارها می‌باشد عنوان کرد: ورود خرما به بورس می‌تواند یکی از راه های حل مشکل فروش خرما باشد و معظل پائین بودن قیمت خرما را حل کند و از این سبب کمک بزرگی به معیشت نخلداران خواهد کرد.
ناجی شهیب زاده گفت: شهرستان آبادان با افزون بر دو میلیون اصله نخل خرما یکی از مراکز اصلی تولید خرما در کشور است و خرمای تولید شده در این مناطق جنبه صادراتی به بازارهای مختلف دنیا را دارد ولی متاسفانه قیمت پائین خرما سبب مشکلات بسیاری برای نخلداران شده است. مراحل سخت کاشت تا برداشت این محصول به دلیل پائین بودن قیمت خرما نخلدار را متحمل هزینه های فراوان میکند. هزینه های تولید و در مقابل قیمت پائین این محصول نمیتواند پاسخگوی معاش یک خانواده نخلدار باشد.
شهیب زاده افزود: همچنین افزون بر یک میلیون نخل خرما سال گذشته بیمه شد ولی متاسفانه به دلیل اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سهم خود را از صندوق بیمه کشاورزان پرداخت نکرده بیمه کشاورزان به تعویق افتاده است و همین مسئله هم سبب نارضایتی نخلدار را فراهم کرده است. نخلداری که در طی سال فقط چشم امید به پرداختی بیمه و فروش محصول خود را دارد این چنین در پیچ و خم امرار معاش و سختی کار نخلستان گرفتار شده و نیاز به حمایت دارد، لذا امیدواریم با ورود خرما به بورس در سطح معیشت نخلداران تفاوتی حس شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.