از آخرین زمان استفاده از تسهیلات گلخانه در آبادان بهره ببرید

خورنا – از آخرین زمان استفاده از تسهیلات گلخانه در آبادان بهره ببرید.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: برای حمایت از تولیدات کشاورزی شهرستان، تسهیلات احداث گلخانه در سطح شهرستان آبادان ارائه می‌شود.

ناجی شهیب‌ زاده گفت: متقاضیان در صورت داشتن مالکیت زمین و آورده سهم ۲۰ درصدی اولیه می توانند تسهیلات دریافت کنند.

شهیب زاده با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل اعطای این گونه تسهیلات را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و برشمردن مزایای کشت گلخانه ای از قبیل؛ افزایش تولید در واحد سطح ، تولید بیش از یک محصول در سال، افزایش کیفیت محصول تولیدی که با کنترل دقیق و بهتر آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم که باعث افزایش کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود، صرفه جویی در مصرف آب اظهار کرد: ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و کار آموختگان کشاورزی نیز از جمله اهداف این طرح میباشد.

شهیب زاده تصریح کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی و یا مراکز تحت پوشش این مدیریت در روستاها و داشتن شرایط لازم نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.