تصاویر: حضور دون کیشوت در بهبهان

  • خورنا -نمایش ممد دون کیشوت به کارگردانی حجت اله تجلی و با بازی اشکان لدنی در بهبهان اجرا شد.

تصاویر: خورنا – محمود ممتازان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.