تصاویر: مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در بهبهان

خورنا -گزارش مراسم بزرگداشت روز خبرنگار ،با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در قاب تصویر،بهبهان مرداد۹۵

گزارش مراسم بزرگداشت روز خبرنگار ،با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در قاب تصویر،بهبهان مرداد۹۵

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.