بازدیدکارگروه نماینده مردم بندرماهشهر در مجلس شورای اسلامی از تمرینات تیم بسکتبال پتروشیمی مارون

قلم

خورنا:تیم بسکتبال پتروشیمی مارون که تمریناتش با بازیکنان بومی شهرستان درحال پیگیری است وانجام میشود.
درجلسه تمرینی این تیم در روز دوشنبه ۱۸مردادماه کارگروه آقای علی گلمرادی نماینده شهرستان بندرماهشهردرمجلس شورای اسلامی متشکل از آقایان حمودی ،قنواتی،یوسفی برسر تمرینات تیم بسکتبال پتروشیمی مارون حضور پیدا کردندونظاره گر تمرین این تیم بودند،همچنین آقای فتوحی ریس تضمین کیفیت پتروشیمی مارون و آقای نازنینی سرپرست خدمات پتروشیمی مارون نیز حضور داشتند واز نزدیک وضیعت تیم را موردبازدید قراردادند.

IMG-20160809-WA0008

دراین دیدار جناب مهندس حمودی ضمن تشکر از تلاش وحضور بازیکنان و مربیان .یکی از اهداف مهم نماینده محترم مجلس جناب آقای گلمرادی را توجه به امر ورزش در جهت سلامت و ایجاد فضای نشاط دربین مردم منطقه در راستای مسولیتهای اجتماعی ذکر کردند.

 

IMG_20160808_211223

همچنین ضمن آرزوی موفقیعت برای برای جوانان خوب شهرستان نوید هرگونه مساعدت و کمک درجهت ارتقا سطح فنی و آموزش رادادند.

درابتدای جلسه جناب آقای سمایی سرپرست تیم ضمن تشکر وقدردانی از حضور وتوجه نماینده محترم مجلس به مقوله ورزش وتیم بسکتبال ,گزارشی از وضیعت فعلی به کارگروه ارایه کردند.

درادامه جناب آقای صانعی سرمربی تیم گزارشی از وضیعت فنی تیم ارایه کردند.

 

IMG_20160808_211154

سایر اعضا کادرفنی آقایان مهدی چاروسائی مربی تیم وآقای عبدالرضاابراهیمیان آنالیزور تیم نیز حضور داشتند.

 

IMG-20160809-WA0009

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.