برگزاری مسابقات نجات غریق بانوان در بندرامام

خورنا:هیآت نجات غریق و غواصى استان خوزستان در راستاى رشد کمى و کیفى و ایجاد انگیزه در میان ناجیان غریق استان در نظر دارد اولین مرحله لیگ نجات غریق استان خوزستان ویژه بانوان به مناسبت دهه کرامت در چهار شاخه ى

١)دو طول حمل آدمک
٢)١٠٠ متر شناى آزاد با مانع
٣)١٠٠ متر شناى آزاد با پاى غواصى
۴)٣٣*۴ حمل آدمک (تیمى)
را مورخ ٩۵/٠۵/٢٩ به میزبانى شهرستان بندرامام در استخر شهید حق گو برگزار نماید همچنین قابل ذکر میباشد علاقمندان به شرکت در این دوره میتوانند در این تاریخ راس ساعت ٨:٣٠ صبح در استخر براى شرکت در این دوره حضور یابند.

خبرنگار:زهرا شهریاری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.