رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خرمشهر بمناسبت بزرگداشت روز خبرنگار عنوان کرد

تعهد، نکته بینی، صداقت وامانتداری ازویژگی های خبرنگار است

اختصاصی خورنا – غلام عباس کاظمی :۱۷ مرداد بهانه ایست که بمناسبت گرامیداشت شهید صارمی که بواقع درراه حق وآگاهی بشهادت رسیدند ازتلاش خبرنگاران عزیزتقدیر شود.بهانه ایست که یک روز درسال به این عزیزان اهل قلم تعلق بگیرد.خبرنگاری حرفه ایست سخت وگاها خطرناک که عزیزان خبرنگارباقلم خود سعی درنشرآگاهی وتاثیردر رشد واعتلای مردم وسازندگی دارند .
رئیس اداره فرهنگ وارشاد خرمشهر دررابطه با تلاشهای اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خرمشهربرای بهبود وضع مطبوعات ورفاه اهل رسانه عنوان کرد که : درطول سال جاری هردوهفته بادوستان حوزه مطبوعات جلسه داشتیم وبه انعکاس خواستها ومشکلات آنان پرداخته شد، باهمکاری فرماندارتلاشگر ونماینده محترم بااخذ مجوز ۵ واحد کیوسک مطبوعاتی در سطح شهر واهدای آن به اهل رسانه گامی درمسیر کمک به آنان برداشته شد، رایزنی هایی صورت گرفت وباتشکیل تعاونی مسکن مطبوعات درجهت حل مشکل مسکن آنان تلاش گردید وهمچنین باهمکاری سازمان منطقه آزاد اروند در جشنواره مطبوعات موفق به اعزام هشت نفر از خبرنگاران منطقه شدیم تا باکسب تجربه بیشتر به اعتلای نشر در منطقه کمک نمایند.
رضا مردانی درمورد ویژگی های خبرنگاری خاطر نشان نمود : تعهد، بصیرت وآگاهی ، نکته بینی، صداقت وامانتداری ازویژگی های خبرنگار است واز این عزیزان انتظار میرود دربحث انتشار اخبار جانب انصاف راهمیشه سرلوحه قرارداده وتا قبل تایید صحت خبراز انتشار خودداری نمایند. حریم خصوصی که خط قرمز ما دراسلام است وجزوآموزه های دینی ماست را فراموش نکنند.
از ادارات محترم و روابط عمومی ها آنان تقاضا داریم درراستای انتشار اخبار صحیح وبدون حاشیه ودست اول حتما با خبرنگاران عزیز کمال همکاری را داشته باشند تا با کمک هم بتوانیم از گسترش اخبار کذب وشایعات در فضای مجازی بکاهیم ومردم را در جریان خبردرست قراردهیم.
درپایان آرزوی کامیابی وبهروزی را برای تمام عزیزان درحوزه خبر ومطبوعات دارم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.