مدیرعامل سینا صنعت ایذه با مدیر کل صدا و سیمای خوزستان دیدار کرد

خورنا – فیروز بیگلری / صبح امروز علی بابا احمدپور مدیرعامل سینا صنعت ایذه با مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیما خوزستان و مهران نصرت پناه معاون سیما مرکز خوزستان دیدار کرد .

در این دیدار که در محل دفتر مدیرکل صدا و سیما خوزستان برگزار شد دو طرف به بحث اشتغال و کارهای فرهنگی پرداختند .

رحیمی مدیرکل صدا و سیما از مهندس علی بابا احمدپور مدیرعامل سینا صنعت ایذه از به کار گیری بیش از هزار نفر در این شرکت و بیش از ۵۰۰ ورزشکار تحت بیمه و حمایت خود تشکر و قدرانی کرد .

در ادامه نیز مهندس علی بابا احمدپور مدیرعامل سینا صنعت ایذه از پخش برنامه های فرهنگی و هنری در صدا و سیما خوزستان از رحیمی مدیرکل و نصرت پناه معاون سیما تشکر و قدرانی کرد و اظهار داشت : پخش اینگونه برنامه ها قطعا نقش بسزایی در فرهنگ جوانان خوزستان خواهد داشت .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.