نصب وراه اندازی دستگاه هواشناسیLAMBRECHT درخرمشهر

خورنا –دستگاه هواشناسیLAMBRECHT توسط نیروهای متخصص مخابرات بندرخرمشهر در بندر اروند کنار نصب و راه اندازی شد.

نصب و راه اندازی این دستگاه در راستای اطلاع رسانی دقیق وضعیت آب و هوا و شرایط جوی به شناورها و کلیه واحدهای متقاضی در بندر اروند کنار صورت گرفت.

اندازه گیری دما، فشار هوا، رطوبت، سرعت باد و نقطه شبنم با بالاترین دقت و کمترین درصد خطا، استانداردسازی بروزرسانی در هر دقیقه، چاپ و ذخیره اطلاعات با قابلیت ارتقاء و مجهز به سنسورهای بسیار دقیق در برج کنترل از جمله ویژگی های دستگاه هواشناسی LAMBRECHT است.

این دستگاه با تأیید و اخذ گواهینامه از سازمان هواشناسی کشور، قابلیت اندازه گیری پارامترهای بیشتری را نیز داراست.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.