برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آبادان

خورنا – مدیر جهاد کشاورزی آبادان از برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آبادان در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان خبر داد.
ناجی شهیب زاده با بیان خبر فوق گفت: مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و ۴۸ نفر از سهامداران اواخر ماه گذشته در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.
نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق توسعه بخش کشاورزی آبادان ادامه داد: استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت، بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۳۹۵، بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۳۹۶، بررسی و تصویب بیمه عمر مانده بدهکار تسهیلات ، بررسی وتصویب نقل وانتقال سهام از جمله مواردی بود که در این مجمع انجام و به شور گذاشته شد.
همچنین امیر درویشی؛ مدیر عامل شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آبادان در مورد مصوبات مجمع عمومی عادی و فوق العاده گفت: به تصویب رسیدن بودجه پیشنهادی سال ۹۵-۹۴ ، بودجه اصلاحیه سال و بودجه پیش بینی شده سال ۹۶-۹۵ ، موضوع بیمه عمر مانده بدهکار پیشنهادی هیأت مدیره مطرح و پس از بحث وبررسی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد هیئت مدیره بر اساس ضوابط و مقررات بیمه اقدام لازم بعمل آورد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.