عباس پاپی زاده

تسهیل سرمایه‌گذاری اولویت خدمات بانکی کشور شود

خورنا – عباس پاپی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما در دزفول اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، عدم حمایت مناسب بانک‌ها از سرمایه گذاران بخش‌های مختلف اقتصادی است.

وی افزود: بانک‌های کشور در برخی موارد با ایجاد موانع خود ساخته از رشد سرمایه گذاری و تأمین نیازهای کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، خودداری می‌کنند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک‌های کشور تسهیل در سرمایه گذاری را اولویت خدمات خود در حوزه پولی و سیاست‌های اقتصادی قرار دهند.

وی گفت: در صورت توجه به این سیاست‌ها شاهد رونق اقتصادی و رفع نیازهای واحدهای تولیدی در کشور و شکوفایی صنعتی در جامعه خواهیم بود و توان داخلی کشور، تقویت می‌شود.

پاپی زاده بیان کرد: بانک‌ها و تسهیل سرمایه گذاری نقشی مهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصول و محورهای تعیین شده در این حوزه دارند بنابراین، حمایت از این محور و عرصه یک نیاز مهم فردی و اجتماعی است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در کشور، وجود نواسان های مختلف در این عرصه است که سبب ایجاد ضرر بر پیکر اقتصاد کشور و عدم توجه به سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورت جلوگیری از نوسانات مختلف اقتصادی و اثبات محورهای مختلف این حوزه، سرمایه گذران برای حضور در عرصه اقتصاد با اطمینان بهتری حضور خواهند یافت و اصول اقتصادی کشور شکوفا خواهد شد.

وی گفت: به همین جهت، مجلس و دولت باید در این حوزه و متناسب با نیازهای کشور قدم‌های مورد نیاز را طراحی و به اجرا برسانند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.