تصاویر: نشست شورای ورزش خوزستان

خورنا – شورای ورزش خوزستان با حضور استاندار صبح امروز چهارشنبه ۱۳ مردادماه در استانداری خوزستان برگزار شد.

تصاویر: خورنا – مهناز دژبان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.