رئیس شورای شهر: آسفالت معابر شهر بندرماهشهر ادامه پیدا می کند

خورنا – مجاهد نظارات گفت: آسفالت معابر شهر بندرماهشهر ادامه پیدا می کند .

رییس شورای اسلامی شهر با اشاره به آسفالت تعداد قابل توجهی از معابر و خیابان های شهری گفت: آسفالت معابر در بندرماهشهرادامه پیدا می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر :
مهندس مجاهد نظارات در گفت و گو با خبرنگارما با اشاره به اجرای عملیات آسفالت در معابر و خیابان های شهر اظهار داشت: برخی خیابان ها و معابر شهری بندرماهشهر نیازمند پخش آسفالت و بهبود وضعیت بودند .

رییس شورای اسلامی شهر بندرماهشهر افزود: اجرای آسفالت معابر و خیابان های شهرکه در این زمینه مشکل دارند، در اولویت فعالیت شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار دارد.

وی ادامه داد: معابر، خیابان ها و کوچه هایی که نیاز به ترمیم و بهسازی آسفالت دارند، مورد توجه قرار می گیرند و به مرور زمان تعداد قابل توجهی از این معابر بهسازی خواهند شد.

نظارات اضافه کرد: پخش بیش از ۲۵ هزارتن آسفالت در ۴ ماه گذشته نشان دهنده عزم و توجه شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرماهشهر به موضوع ترمیم و بهسازی آسفالت معابر دارد.

رییس شورای اسلامی شهر بندرماهشهر یادآور شد: علیرغم محدودیت های مالی، آسفالت معابرشهروشهرکها ادامه پیدا می کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.