راه اندازی هشت صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در آبادان

خورنا -مدیر جهاد کشاورزی آبادان از راه اندازی هشت صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در روستاهای آبادان خبر داد.
ناجی شهیب زاده با اعلام خبر فوق گفت: صندوق های اعتباری خرد ویژه زنان روستایی با همکاری صندوق کار آفرینی امید شهرستان در ابتدای سال ۹۵ راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه زنان نیمی از پیکره هر جامعه را تشکیل می دهند و رسیدن به توسعه برابر و پایدار در جامعه بدون توجه به این سرمایه عظیم اجتماعی میسر نمی باشد گفت: زنان روستایی از فقیرترین اقشار هر جامعه می باشند که طی سالها از دسترسی به حداقل امکانات لازم محروم بوده اند و به دلیل عدم دسترسی به منابع لازم از مشارکت اجتماعی محروم گردیده اند. تشکیل این صندوق ها در سطح شهرستان به عنوان گامی در جهت رفع نیاز زنان روستایی به اعتبارات مالی می‌باشد.
شهیب‌زاده هدف از راه‌اندازی این صندوق ها را توانمندسازی جامعه محلی ازطریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان درقالب گروههای اعتبار- پس انداز، توجه و تمرکز به گروه‌های کم درآمد زنان روستایی، افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی کم درآمد به تسهیلات اعتباری، افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد ازطریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیت‌های درآمدزا برشمرد و گفت: ایجاد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی به دلیل کوچک بودن میزان پس انداز، صرفا افرادی را به سوی خود جذب می کند که واقعا از فقر نداشتن سرمایه اولیه کار رنج می‌برند.
ناجی شهیب‌زاده با بیان اینکه راه اندازی صندوق های اعتباری خرد بانوان روستایی با هماهنگی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و کارشناس ناظر زنان و کارشناسان استان و همکاری بین زنان روستایی انجام گرفته افزود: اعتبارات این ۸ صندوق جدید صندوق کارآفرینی امید و پنج صندوق قبلی شهرستان از مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان بوده است.
در حال حاضر ۱۳ صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در روستاهای نقشه حیر، ابودیره، ابوشکر، شلحه حاج حسین، کوت شنوف، ابوغزلان، رمیله و چوئبده وجود دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.