اطلاع‌رسانی صحیح ، باری که همیشه به سرمنزل نمی رسد

خورنا - آگاهی سریع و راحت از رویدادها به کمک فضای مجازی ، ارمغان عصر معاصر است اما ضعف مدیریت در شفاف سازی خبر، نه تنها چهره اصلی واقعه را مخدوش بلکه بلندگوهای بیگانه را به فرصت طلبی از نقص اطلاع رسانی علیه نظام اسلامی ترغیب می کند.

خورنا – آگاهی سریع و راحت از رویدادها به کمک فضای مجازی ، ارمغان عصر معاصر است اما ضعف مدیریت در شفاف سازی خبر، نه تنها چهره اصلی واقعه را مخدوش بلکه بلندگوهای بیگانه را به فرصت طلبی از نقص اطلاع رسانی علیه نظام اسلامی ترغیب می کند.

دشمن به رغم تجهیزبه قدرتمندترین ابزار رسانه ای، به بی دقتی در هدایت اخبار و ضعف سیاست گذاری رسانه ای مخصوصا در مورد وقایعی با بازتاب های ملی، گوش سپرده و با شیطنت خاص خود، به انحراف در محتوا و هدف اخبار می پردازد.

شتاب زدگی وعدم درایت  در انتشار اخبار، عطش اولیه افکار عمومی به اطلاع از چگونگی وقایع و کم توجهی رسانه ای به بازتاب های منفی و مثبت اخبار، فرصت بازیگوشی و تخریب را به دشمن می دهد تا با گستاخی تمام، واقعه ای را علیه کشوروانقلاب تبدیل کند.

لازم است درباره خبرهایی که بازخوردهای مثبت و منفی آن می تواند مورد توجه دشمن قرار گیرد با پیشدستی بموقع در شفاف سازی و گستره اطلاع رسانی، فرصت کژتابی و انحراف وقایع از رااز آنان  ربوده شود وحداقل خودمان بعنوان منبع خبر عاملی برای اختلاف وتخریب نباشیم.

در استان خوزستان  گاه انتشار زاویه دار و غیراصولی برخی اخبار، چهره ای خشونت طلب و غیرواقعی از این دیار زیبا به نمایش گذاشته که رنگ پاشی هایی این چنین به راحتی از بوم اذهان زدوده نمی شود.

گاهی نیز ضعف در اطلاع رسانی ، خدمات و اقدامات ماندگارمسول یا سازمانی را بدجلوه داده و اثرات مثبت و بازتاب های مفید آن همچون سرمایه های معنوی آن را ازبین می برد وفرصتی را به تهدید تبدیل می نماید.

اگرچه بخشی از ضعف اطلاع رسانی را می توان متوجه خبرنگاران و اصحاب رسانه دانست که برخی مواقع اقدام غیرحرفه ای و نسنجیده یک سایت یا پایگاه خبری آشوبی فکری را در شهر رقم می زند اما به نظر می رسد بخش دیگر ضعف اطلاع رسانی از مسوولان ناشی می شود.

در این زمینه  آموزش مسوولان و مدیران به حساسیت ها، بایسته های خبری و قواعد اطلاع رسانی نیز ضروری می نماید.

واضح است که اختفای خبر همواره به معصومیت و حقانیت منبع و مصدر آن نمی انجامد بلکه تلاش های بعدی برای روشنگری مخاطبان نیز به مثابه نوشداروی بعد از مرگ سهراب بر داغ واقعه می افزاید از این رو در دنیای معاصر که هیچ خبری از سمع و نظر مخاطب پنهان نمی ماند اصل صحت و شفاف سازی خبر می تواند برداشت ها و قضاوت های سطحی، شتابزده و نامربوط افکار عمومی را مانع شود.

بر این اساس اگر برخی دولتمردان دانش و مهارت حوزه خبر و اطلاع رسانی را در حد لازم فرابگیرند می توانند قبل از انتشار اخبار با پیش بینی بازتاب های منفی و مثبت آن و با تعامل نزدیک با خبرنگاران، بازخوردهای خبری را هدف گذاری کنند وهم خود اطلاعات رسانه ای خود برای پیشگیری از اشتباه را بالا ببرند وه دست دشمن را در هدایت مسموم وقایع برای نیل به مقاصد شوم  ببندند .

غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.