کارخانه آلومینیوم سازی مسجدسلیمان واحد نمونه صنعتی در خوزستان شد

میثاق حاجتی| خورنا – کارخانه آلومینیوم سازی مسجدسلیمان واحد نمونه صنعتی در خوزستان

کارگران ومهندسین کارخانه آلومینیوم سازی مسجدسلیمان مزد زحمات وخدمات شبانه روزی خود را بادریافت لوح زرین واحد نمونه صنعتی دراستان خوزستان راگرفتند.

این لوح که به امضامدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ورئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت خوزستان رسیده است تقدیم مدیرعامل این کارخانه گردید.

این لوح به واسطه ی تلاشها،وهمت های بلندی بوده است که برگرفته از روح انقلابی وجهادی درجهت تحقق فرامین مقام معظم رهبری در راستای تکیه براقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار این دیار بوده است.
پس بجاست که به همه ی افتخار افرینان این کارخانه یک خدا قوت بگوییم.

۳۳۴۹۱_۵۲۸

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.