تغییر فرآیند واحد کلر آلکالی در مجتمع پتروشیمی بندرامام(ره) نیازمند ۵۰میلیارد تومان سرمایه است.

باقر گل فر-خورنا:مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندرامام با اشاره به آغاز عملیات اجرائی بزرگ ترین تصفیه خانه فاضلابهای صنعتی در این مجتمع میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای آن را حدود ٣٠ میلیون دلار و ۵٠ میلیارد تومان اعلام کرد.

رضا امیری مدیر عامل مجتمع در حاشیه افتتاح بزرگ ترین تصفیه خانه فاضلابهای صنعتی گفت: طرح افتتاح بزرگ ترین تصفیه خانه فاضلابهای صنعتی را با استفاده از آخرین دستاوردها و فناوری های این صنعت طراحی و اجرا خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار این طرح گفت: طرح یاده شده افزون بر امکان تصفیه روزانه ۴٠ هزار متر مکعب پساب صنعتی و بهداشتی مجتمع ، حدود ٨٠ درصد از پساب های مزبور را بازیافت می کند.

به گفته وی، بازیافت پساب ها به گونه ای است که به مصرف مجدد مجتمع پتروشیمی بندرامام رسیده و برخلاف گذشته، مقدار پساب های تصفیه شده و سازگار با محیط زیست به مقدار حدود ١٠ هزار متر مکعب به خورهای اطراف سرازیر خواهد شد.

با اجرای این طرح، افزون بر متمرکز شدن تصفیه خانه ها، بازیافت ٨٠ درصد پسابها نیز صورت خواهد گرفت که افزون بر کمک به حفظ محیط زیست، بازگشت دوباره منابع مصرف شده زیست محیطی به چرخه صنعت را نیز در بر خواهد داشت.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندرامام گفت: این مجتمع به منظور رعایت مسائل زیست محیطی با واحد کلرآلکالی خداحافظی کرد و این واحد از مدار تولید خارج شد.

رضا امیری با تشریح طرحهای اخیر مجتمع پتروشیمی بندرامام، (سه شنبه، پنجم مردادماه) در حاشیه مراسم خارج از مدار شدن واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام، با بیان این که  واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندرامام که بر اساس  طراحی اولیه با فرآیند جیوه در حال کار بود، گفت: با خارج از مدار شدن این طرح، تغییر فرآیند این واحد در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، اجرای طرح تغییر فرآیند واحد کلرآلکالی و حذف جیوه به سه فاز تقسیم شده است: در فاز نخست، سیستم ابزار دقیق و کنترل واحد که نیوماتیک بود به آخرین فنآوری FCS-DCS مجهز شد و در ابتدای سال ٩۵ به بهره برداری رسید.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندرامام  توضیح داد: فاز دوم این طرح، تامین لیسانس، تامین الکترولایزرهای سیستم ممبراین و تهیه اسناد مهندسی پایه است در این فاز با صاحب دانش واحد ( شرکت دنورا که در حال حاضر مالکیت آن به شرکت آلمانی تیسون گروپ واگذار شده است) برای انجام فعالیتهای یاد شده توافق حاصل شد.

امیری، فاز سوم طرح را شامل مهندسی تفصیلی و تامین دیگر اقلام مورد نیاز و ساختمان و نصب دانست و از انتخاب پیمانکار آن در سه تا ۶ ماه آینده خبر داد.

شت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.