فرماندار شادگان : همه ارکان جامعه در راستای اجرای طرح های حفاظت از منابع طبیعی مشارکت فعال داشته باشد.

باقر گل فر-خورنا:فرماندار شادگان در جلسه کمیته حفاظت از منابع طبیعی و  اراضی ملی  شهرستان که در محل  فرمانداری برگزار شد ، گفت : همه ارکان جامعه در راستای  اجرای طرح های حفاظت از منابع طبیعی مشارکت فعال داشته باشد.
جلسه کمیته حفاظت از منابع طبیعی و  اراضی ملی در شهرستان به ریاست فرماندار شادگان و با حضور کلیه اعضاء در محل سالن اجتماعات فرمانداری  برگزار گردید.
بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان در این جلسه با اشاره به نقش موثر مسولان و مردم در راستای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی ،  اظهار داشت : مردم و مسئولان دستگاههای مربوطه  نقش مهم و اساسی درحفاظت ازمنابع طبیعی و اراضی ملی دارند و باید در نگه داری از این سرمایه های خدادادی  برای نسل های آینده تلاش کنند.
فرماندار شادگان ترویج فرهنگ منابع طبیعی بین اقشار جامعه و جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیا و توسعه در منابع طبیعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه های اجرایی ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی در جامعه  در دستور کار خود قرار دهند.
فرج اللهی با تاکید بر ضرورت اجرای کمربند سبز در حاشیه شهرها و روستاهای تابعه  شهرستان ،  خاطر نشان کرد: اجرای کمربند سبز باعث جلوگیری از ساخت و ساز های خارج از محدوده و غیر اصولی و همچنین  نقش بسزایی در کنترل ریز گردها و شن های روان دارد.
فرج اللهی  در پایان به اهمیت حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: امروز مهمترین  اصل در حفظ سلامت جامعه و توسعه آن توجه به مسائل زیست محیطی و اجرای دقیق طرح های محیط زیست و حفظ منابع طبیعی است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.