آیا جهان اسلام همچنان باید منتظر کشتار انسان های بی گناه باشد.؟

خورنا – مسلم میرزواند/ روز گذشته مقارن با ۴/۳۱ /۹۵ از طریق اخبار سراسری صحنه ی تکان دهنده در اخبار مشاهده کردم.

این صحنه ها در تاریخ بشریت بسیار اتفاق افتاده است‌ اما در اینجا( یعنی سوریه) متفاوت از جاهایی دیگر است. نزدیک به ۶ سال کشتار و خونریزی در سوریه ادامه دارد و متاسفانه کشورهایی اجازه نمیدهند این ملت به سمت صلح و آرامش مسیر خود را مشخص کند.

کودک کشی و انسان کشی بسیار در این کشور اتفاق افتاده است و می افتد اما این که گروه نورالدین زنگی کودک ۱۲ ساله را در بدترین حالت سر از تن جدا کند ننگ بشریت است. عبدالله عیسی ۱۲ ساله از نظر اعتقادی و مذهبی به سن تکلیف نرسیده است و از سویی دیگر در تمام جهان برای ورود افراد به عالم سیاست معمولا سن ۱۵ تا ۱۷ ساله را به حساب می آورند از سوی سوم هم سلاحی در دست او مشاهده نشد اما این که او طرفدار بشار اسد بوده حق طبیعی شهروندیش است اما این که یک گروه مخالف بشار با نام اسلام سر از تنش جدا کند جای شرمساری است.

بزارید در خصوص جلوگیری از کشتار کودکان به شما مطلبی تاریخی از پیامبر اسلام (ص)در باب ممانعت از کشتار کودکان کافر بیان کنم.

در شعبان سال پنجم یک درگیری بین سپاه پیامبر و قبیله بنی مصطلق از خزاعه اتفاق افتاد در این غزوه لشکر پیامبر پیروز میدان شد کودکان بنی مصطلق در حالی که پدرانشان اسیر شده بودند زبان به فحش و ناسزا به پیامبر و سپاهش گشودند برخی از مسلمانان شروع به قتل و عام کودکان کافر نمودند خبر که به پیامبر رسید سخت ناراحت شد و بلافاصله با انان برخورد کرد سوال شد یا رسول الله اینان مگر کافر نیستند.

پیامبر گفت. آری‌.

اما پیامبر برای آن که جلو گیری نماید از خونریزی کودکان بنی مصطلق گفت:

آیا بهترین شما از پدر و مادری کافر زاده نشده و بعد اسلام آورده اید!؟

بدین وسیله پیامبر مهربان اسلام حتی حالت جنگ با کافران هم اجازه نداد کودکان و نوجوانان آنان کشته و کرامت انسانی آنان نادیده گرفته شود.

اما در سوریه گروه هایی با نام همان دین و بر اساس همان سنت ادعای تشکیل دولت اسلامی بزرگ را دارند در حالی که فاقد کوچکترین رعایت مسائل اسلامی و انسانی هستند

لذا کشتار این کودک بی دفاع و مظلوم یاد واقعه عاشورا را در ذهن من تداعی می کند.
بسیار از پروردگار خود بخواهیم کودک کشی در سوریه پایان پذیرد.

الهی آمین یا رب العالمین.

مسلم میرزاوند.

اندیمشک اول مرداد ۱۳۹۵

آیا جهان اسلام همچنان باید منتظر کشتار انسان های بی گناه باشد.؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.