شهردار بندرماهشهر از لزوم حفظ و حراست از درختان سطح شهر گفت

خورنا مهندس کمایی شهردار بندرماهشهر گفت: درختان و فضای سبز موجود سرمایه اصلی شهر هستند که در حین عملیات اجرایی وساختمانی باید نسبت به حفظ و حراست از آنها حساس بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر: مهندس کمایی اظهار داشت : فعالیت های ساختمانی وعمرانی یکی از مهمترین عوامل آسیب به فضای سبز می باشد. گرچه این گونه عملیات به دلیل دشمنی با گیاهان صورت نمی پذیرد ولی عدم توجه نسبت به شرایط مورد نیاز درختان جهت ادامه حیات ، خواسته یا ناخواسته موجبات مرگ آنان را فراهم می سازد.

وی گفت : امروزه اهمیت گیاهان ، این عنصر حیات بخش به دلیل نقش تعیین کننده ای که در بهبود و تداوم شرایط محیطی درشهرهای توسعه یافته امروزی دارند برکسی پوشیده نیست.

شهرداربندرماهشهربا بیان اینکه حفظ وحراست درختان شهر از وظایف شهرداری می باشد که این امر مستلزم صرف وقت وهزینه زیادی است افزود: علیرغم این کوشش ها به کرات مشاهده می شود تعدادی از درختان در اثر عملیات ساختمان سازی صدمه دیده ویا قطع می شوند.

وی تصریح کرد : قطع درختان براساس لایحه ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و ماده یک این قانون ، قطع درخت را بدون اجاره شهرداری ممنوع اعلام کرده است .

وی ادامه داد دراین قانون مقررکرده است “به منظور حفظ وگسترش فضای سبز وجلوگیری از قطع بی رویه درختان ، قطع هرنوع درخت ویا نابود کردن آن به هرطریق در معابر ،میادین ، بزرگراه ها ،پارک ها ، بوستان ها ،باغات ونیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند ، درمحدوده وحریم شهرها بدون اجازه شهرداری ورعایت ضوابط مربوط ممنوع است.

شهردار بندرماهشهر با تاکید بر حفظ و حراست از گونه‌های گیاهی موجود در سطح شهر خاطرنشان کرد: درختان هستند که به شهر حیات داده‌اند و باید توجه داشت که در حین عملیات اجرایی وساختمانی آسیبی به درختان موجود در معابر وارد نشود.

وی تصریح کرد: آبیاری صحیح درختان نیز در حین و پس از عملیات اجرایی وساختمانی باید در دستور کار باشد و در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود.

کمایی با اشاره به کمبود فضای سبز در شهربندرماهشهر، به نیاز این شهر در توسعه درختکاری اشاره کرد و گفت: علاوه بر درختکاری در فضاهای مختلف، باید نسبت به حفظ و حراست درختان موجود حساس بود چراکه برای شکل گیری همین درختان فعلی هزینه و زمان زیادی صرف شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.