رسیدگی به شکایت ٢١ خدمه یک فروندکشتی خارجی در بندر امام خمینی(ره)

باقر گل فر- خورنا:به دنبال بازرسی و پیگیری‌های مرکز کنترل و بازرسی کشتی ها در منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی(ره) به شکایت ٢١ خدمه یک فروند کشتی خارجی رسیدگی و مطالبات آن‌ها وصول گردید.

 مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) با اشاره به لزوم اجرای مفاد کنوانسیون‌های بین المللی که کشورمان به آنها ملحق شده است، از جمله کنوانسیون کار دریایی (MLC ٢٠٠۶) که ناظر بر رعایت تمامی حقوق دریانوردان است، اظهار داشت: مرکز کنترل و بازرسی کشـــــتی های در منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی(ره)موسوم به Port State Control در جریان بازرسی یک فروند کشتی خارجی تحت پرچم کشور لیبریا، پس از مشاهده ی نواقص متعدد از جمله هشت نقص توقیفی و همچنین شکایت  ٢١ نفر از خدمه ی کشتی با تابعیت‌های مختلف (١٧ نفر فلیپینی، ٢ نفر روسی و ٢ نفر یونانی)،  مبنی بر نبود قرارداد کار(SEA)، عدم دریافت حقوق بیش از ۴ ماه، عدم بازگشت به وطن (Repatriation) و نبود سایر حمایت های مالی، اقدام به توقیف کشتی مذکور نمود.

در همین راستا و به منظور پیگیری مطلوب تر حقوق دریانوردان مذکور،  سفارت کشورهای متبوع از جمله سفارت فیلیپین و نیز اتحادیه‌ی جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) از موضوع مطلع گردیدند.

مهندس عبداللهی  با اشاره به رویه های کنترل و بازرسی مصوب سازمان جهانی دریانوردی و سازمان جهانی کار و لزوم اجرای کامل مفاد کنوانسیون های MLC ٢٠٠۶، SOLAS،  STCWوCOLREG تصریح نمود: این کشتی به مدت دو هفته در مجتمع بندری امام خمینی(ره) توقیف گردید و پس از پیگیری‌های مرکز کنترل و بازرسی کشتی ها   و با همکاری سفارتخانه فلیپین و اتحادیه‌ی جهانی کارگران حمل و نقل(ITF)، با صاحب شناور و دریانوردان شاکی توافقی  حاصل شد تا بخشی از حقوق معوقه  آنان پرداخت شده  و حقوق باقیمانده  از جمله حق برگشت به وطن  را در بندر بعدی به دست آورند  که در پی ان کشتی  مورد نظر رفع توقیف گردید.

مهندس عبداللهی در ادامه افزود: پس از به نتیجه رسیدن این پیگیری ها که به دنبال اجرای موفقیت آمیز بازرسی ها توسط مرکز بازرسی کشتی های این مجتمع بندری صورت پذیرفته است، سفارت فیلیپین در جمهوری اسلامی ایران  به پاس احقاق حقوق دریانوردان تابعه‌ی خود، مراتب تشکر خود را از اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ابراز نمود.

یادآور می شود مرکز کنترل و بازرسی کشتی های در منطــــقه ویژه اقتــــصادی بـــندری امام خمینی(ره) (Port State Control) از جمله مراکز کنترل و بازرسی پیشگام در بنادر کشور در امر بازرسی مبتنی بر مفاد کنوانسیون های بین المللی بر روی کشتی های ورودی به این مجتمع بزرگ بندری می‌باشد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.