حضور معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور برای طرح مدیریت بحران شیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خورنا – معاونت انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور جهت ارائه و بررسی طرح «تدوین طرح مدیریت بحران شیمیایی منطقه ی ویژه اقتصادی پتروشیمی»، در این منطقه حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، پیش نویس تهیه شده از «سند مدیریت بحران شیمیایی منطقه ی ویژه اقتصادی پتروشیمی» را در جلسه ای با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران این منطقه، مدیران عامل و روسای HSE شرکتهای مستقر را مورد بررسی قرار داده، که کلیات آن مورد تائید قرار گرفت.

در این جلسه، ضمن ارائه ی پیش نویس طرح، نقطه نظرات حضار اخذ گردید تا پس از نهایی شدن طرح طی دو هفته آتی، سند نهایی تحت نظر مدیر بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به مرحله اجرا در آید.

در آبان ماه سال گذشته رزمایش شیمیایی با نام محرم و با حضور سردار سرلشکر دکتر جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور و جمعی از مقامات کشوری و لشکری، در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شده بود که متعاقب آن مقرر شد «سند پدافند شیمیایی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی» توسط سازمان پدافند غیر عامل کشور تهیه و در اختیار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار گیرد.

این پیش نویس، پس از  برگزاری جلسات مشترک با سازمان پدافند غیر عامل کشور و شناسایی نقاط قابل بهبود رزمایش سال ۹۴ آماده شده است.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.