تصاویر مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا پس از آتش سوزی

باقر گل فر-خورنا:گزارش تصویری از مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا پس از آتش سوزی که مدیران این مجتمع دستور بر ۱۲ ساعته کردن کارکنان این مجنمع را صادر نمودند تا سریع تر سایت به مدار تولید وارد شود.

thm_4830685_724 thm_4830667_457 thm_4830669_197 thm_4830670_638 thm_4830674_165 thm_4830673_512 thm_4830672_443 thm_4830672_443 (1) thm_4830671_333 thm_4830676_710 thm_4830677_763 thm_4830678_457 thm_4830679_657

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.