شهردار بندرماهشهر: زیباسازی و نقاشی های شهری جان تازه ای به شهر بخشیده است

خورنا – مهندس کمایی شهرداربندرماهشهردرگفتگو باخبرنگار ما اظهار داشت:نقش زیباسازی شهری درخدمت رسانی به شهروندان برکسی پوشیده نیست .

شهرداربندرماهشهر بابیان اینکه زیبایی شهر یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر شهرهای امروزی است افزود: هرچه روند ماشینی شدن درشهرها رو به فزونی می گذارد ضرورت وجود زیبایی در شهر برای همه ، خصوصا شهروندان بیشتر احساس می شود.

مهندس کمایی در این همین رابطه گفت: زمانی ارائه مناسب خدمات شهری ، جمع آوری مناسب زباله ، آسفالت خیابان ها و…. موجب رضایتمندی وتکریم شهروندان درشهرها محسوب می شد اما امروزه در کنار همه این فعالیتها ، تامین نیازهای روحی وروانی شهروندان که ساعات قابل توجهی را در فضاهای شهری می گذرانند ، غیر قابل انکار است .

وی با بیان اینکه توجه به هنرهای شهری یکی از مطالبات شهروندان است تصریح نمود، سعی شده از نقطه نظرات تیمهای هنری مختلفی استفاده کنیم تا از این ره آورد اقداماتی هرچند اندک و گامهای هر چند کوچکی برای رفع آلودگی های بصری از چهره شهرمان باشد تا از این رهگذر شهروندان را به میهمانی تصاویر دل انگیز شهر دعوت کنیم.

ایشان با تحسین و حمایت از اقدامات زیبائی در شهر گفت:اساس اسلام بر زیبائی بنا شده و فطرت انسان طالب زیبائی است.اما متاسفانه آنگونه که به زیبائی درون خانه توجه می شود به شهر به منزله یک خانه بزرگ توجه نمی شود.

وی برخی از زوائد و نازیبائیها را حاصل اقدامات یکایک شهروندان دانست و افزود:صد البته وظیفه قانونی و عرفی در جهت حذف این زوائد داریم.
شهرداربندرماهشهر به نمونه هائی از این دست اشاره کرد و افزود: نازیبابودن وفرسودگی برخی از دیوارهای ساختمان های شهر، حضور داربست های فلزی، اطلاعیه های گوناگون چسبانده شده برروی ابنیه ومبلمان شهری، تبلیغ نویسی کالاها و خدمات روی نمای بنا ها و از همه مهم تر نماهای متشتت ساختمان ها همگی حاصل کم توجهی به نمای ظاهری شهری است.

مهندس کمایی تاکید کرد: شهرداری ها به عنوان یکی از ارکان مهم و تأثیر گذار درمدیریت شهری ، نقش مثمرثمر و تعیین کننده ای را می توانند در امر زیباسازی شهر ایفاء نموده و بخشی از معضلات و ناهماهنگی موجود در امر داشتن چشم انداز زیبای شهری را مرتفع سازند.البته این امر بدون حضور و همکاری شهروندان راه به جائی نخواهد برد.

وی تاکید کرد:هدف ما فراهم آوردن محیطی است که همگی ما در آن احساس لذت کنیم. نگاه شهرداری به شهر ،رسیدن به اهداف عالیه و ارتقاء کیفیت محیط شهری است.

شهرداربندرماهشهر ضمن دعوت از شهروندان ،هنرمندان و صاحبان ایده گفت: دربهای شهرداری به روی همه مردم شهر باز است .من از شهروندان و صاحبان ایده و تفکر دعوت میکنم به کمک شهرداری آمده و هر یک وظیفه خود بدانیم تا چهره شهر با رفع نازیبائیها اصلاح و با رعایت قوانین و مقررات شکل واقعی خود را پس از گذشت مدتی باز یابد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.