رئیس بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک معرفی شد

خورنا – طی مراسمی در سالن جلسات بیمارستان امام علی (ع) رئیس جدید این بیمارستان معرفی شد.

روز گذشته طی مراسمی در سالن جلسات بیمارستان امام علی (ع) با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک رئیس جدید این بیمارستان معرفی شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت: بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک نیازمند نگاه ویژه مسئولین است.

دکتر سیما جمشیدی در ادامه با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: اجرای درست این طرح نقش موثری در بهبود ارائه خدمات به مردم و شهروندان شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اندیمشک در محل اتصال سه استان ( خوزستان، ایلام و لرستان ) قرار دارد، افزود: بیمارستان امام (ع) بعنوان تنها بیمارستان اندیمشک و خیل عظیم مراجعه کنندگان نیازمند نگاه ویژه مسئولین به آن می باشد.

در این مراسم دکتر بهروز پیروزمند با استخدام آموزش و پرورش وسابقه متخصص روانپزشکی و یک دوره ریاست نظام پزشکی وهم اکنون بعنوان دادستان سازمان نظام پزشکی بعنوان رئیس جدید بیمارستان و همچنین دکتر خاکباز پزشک عمومی وسابقه طولانی کار در اورژانس بیمارستان بعنوان معاون درمان و رضا دلفان بعنوان معاونت امور عمومی شبکه معرفی شدند.

گفتنی است که مدتهاست بیمارستان امام علی (ع)اندیمشک و معاونت درمان فاقد، رئیس پزشک بوده و مشکلات فراوانی برای بیمارستان و مردم ‌ایجاد کرده بود، با معرفی این افراد بخش عمده ای از مشکلات این بیمارستان رفع خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.