رئیس کمیته ورزش نهادها و سازمانهای هیات ورزش های همگانی شهرستان بندرماهشهر منصوب شد

مهدی چاروسائی|خورنا:طی حکمی از سوی کاظمی نژاد رئیس هیئت ورزش های همگانی اسماعیل طرفی به عنوان مشاور عالی هیات و رئیس کمیته نهادها و سازمانهای هیات ورزش های همگانی شهرستان بندر ماهشهر منصوب شد.


۱۹۲۱۹۳۰_۷۰۶۴۹۳۱۵۹۴۸۳۹۳۲_۸۰۱۳۹۵۷۵۹_a

 

اسماعیل طرفی ازجوانان جویای نام بندرماهشهر ویکی از فعالان شهرستان میباشد،او هم اکنون به عنوان مشاور جوان فرماندار شهرستان بندر ماهشهر نیز مشغول میباشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.