رئیس اداره ورزش و جوانان رامهرمز تودیع و معارفه شد

فرشیدفرجی /خورنا – ظهرامروز جلسه تودیع ومعارفه رییس جدید اداره ورزش وجوانان شهرستان رامهرمزدرسالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

به گزارش خورنا جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان رامهرمز ظهر امروز با حضور نصیری معاون مدیرکل و هیئت های ورزشی شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه علی آلبومراد سرپرست پیشین این اداره تودیع و ناصر ربانی به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان رامهرمز منصوب شد.آلبومراد که دراین اداره ماموربه خدمت بود به وزارت خانه سابق خود آموزش وپرورش برگشت وربانی که خود ازنیروهای سابقه دار اداره ورزش وجوانان این شهرستان بود به جای ایشان منصوب گردید.

آلبومراد ۳سال و ۱۳روز رئیس این اداره بود که در دوران خدمت خود فعالیت های ورزشی و عمرانی قابل توجهی برای ورزش شهرستان انجام داده است.

به گزارش خورنا این سومین تغییر و تحول مدیران شهرستان با نماینده شدن اقبال محمدیان در مجلس شورای اسلامی بود که باید  منتظر ماند و دید که مدیر بعدی چه کسی خواهد بود که با صندلی خود خداحافظی می کند.

 

Khoorna4 Khoorna3 Khoorna2 Khoorna1

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.