ده قانون عجیب در لیگ بسکتبال nba را بشناسید

مهدی چاروسائی|خورنا:لیگ بسکتبال nbaکه یکی از معتبر ترین لیگها دنیا است ،وستاره تیم ملی ایران حامد حدادی نیز در آن بازی کرده است دارای قوانین خاصی میباشد.
به همین منطوردرپایین میتوانید ۱۰قانون عجیب لیگ nbaرامشاهده بفرمایید:
قانون اول- محدودیت های بازی چهار امتیازی: ساده ترین روشی که یک بازیکن ممکن است در یک مالکیت چهار امتیاز بیاورد اینست که سه امتیازی بزند و روی او خطا کنند و او تک پنالتی مرتبط با ان خطا را نیز به ثمر برساند. حالت دیگر که کمتر دیده شده اینست که روی گل دو امتیازی بازیکن دفاع خطای غیر ورزشی کند که دو پنالتی جریمه ان است. حال اگر یک خطای عادی و یک خطای غیر ورزشی هم زمان روی یک بازیکن اعلام شود (‌که نتیجه چهار پرتاب است) بازیکن تنها حق دارد سه امتیاز از این چهار پرتاب بیاورد. به این صورت که اگر سه پنالتی اول را گل کرد پنالتی چهارم را از او خواهند گرفت.

قانون دوم – اگر همه بازیکنان یک تیم بمیرند یا معلول شوند: اگر به هر دلیلی تمام بازیکنان یک تیم بمیرند یا معلول شود لیگ ان بی ای پیش بینی های لازم را برای ادامه کار برای ان تیم را کرده است. در صورت بروز چنین فاجعه ای کل تیم های لیگ باید بازیکنانشان را در قالب یارکشی سازمان یافته به این تیم منتقل کنند. در این قانون امده که هر تیم تنها قادر است پنج بازیکن خود را از این یارکشی مستثنی کند. طبق این قانون از هیچ تیمی هم نمیتوان بیش از یک بازیکن کشید.

قانون سوم- اگر همه بازیکنان شش خطا شوند: %