سخنگویی که پا به پای رسانه ها در بحران پتروشیمی حضور داشت

۲۶۶۰۱_۶۸۰خورنا – سیاوش فرجی، رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و سخنگوی ستاد بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. مردی که نه تنها در این ۳ روز که در طول سالهای حضورش در روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خودش را به اصحاب رسانه ثابت کرده است. در این ۳ روز پر بحران، مرد همیشه در دسترس رسانه ها با اطلاعاتی کامل، دقیق و به روز «سیاوش فرجی» بود. ارتباط و همکاری وی با اصحاب رسانه به خصوص در این ۳ روز به حدی نزدیک، قوی و راه گشا بود که در این بحران عظیم، خبرهای حقیقی بر شایعات غالب بودند. هماهنگی مصاحبه ها، نشست های خبری، مجوز های ورود و خروج خبرنگاران که به سادگی ممکن نبود و… و… و… همه را یک تنه انجام داد. البته، جدای از سایر وظایف سازمانی اش! و خداوند چنین مسئولانی را حفظ کند.

بدینوسیله، به عنوان رسانه ای که در طی این ۳ روز در اطلاع رسانی بحران پتروشیمی ماهشهر پیشگام بودیم، از این مرد دوست داشتنی صنعت و روابط عمومی، قدردانی میکنیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.