کیوسک های مطبوعاتی که بیشتر فلافل سرو می کنند

خورنا –  مطبوعات به عنوان  یک پل ارتباطی محکم بین مردم ، مسؤلین و نخبگان می باشد که در این چند دهه اخیر نفوذ آن در شکل دهی افکار عمومی برای همگان ثابت شده است.

ایران از جمله کشورهایی است که در این یک قرن اخیر رشد مطبوعات در آن بسیار چشمگیر بوده ودر این میان استان خوزستان در عرصه مطبوعات حرف های زیادی برای گفتن داشته  ودرچند سال اخیر نیز رشد بسیار خوبی در عرصه مطبوعات  داشته است که نشان از ظرفیت های موجود است.

ولی اگر موضوع نقش مطبوعات در خوزستان را از جهات مختلف بررسی کنیم می بینیم با اینکه دهه ها از فعالیت مطبوعات در استان می گذرد ، اما همچنان خلاء بزرگی در بخش مطبوعات استان دیده می شود. البته وجود این خلاء بیشتر در شهرهای استان دیده می شود تا مرکز استان.

به عنوان مثال اگرشهرستان  خرمشهررا بررسی کنیم به راحتی به موضوع کمبود روزنامه های سراسری و محلی  در این شهرستان برمی خوریم.

خرمشهر از جمله شهرهای تاریخی استان  می باشد که سابقه فعالیت فرهنگی در این شهر به سالیان قبل ازانقلاب بر می گردد. اما اگر به وضعیت کیوسک های مطبوعاتی این شهرستان بنگریم کمی وضعیت را متفاوت با گذشته خواهیم دید . وجود کیوسک های متعدد وباعنوان مطبوعاتی وتنها یک کیوسک فعال دراین زمینه نشان از وضعیت بغرنج مطالعه واطلاعرسانی دراین شهر رادارد.

کیوسک هایی که بجای مطبوعات فلافل سرو می کنند وپراز انواع سس وسالاد هستند ودیگر اثری از غذای روح انسانها درآنها دیده نمی شود. مطبوعات که روزی بعنوان منبع مهم اطلاع رسانی ومسیر دهی به افکار عمومی خرمشهر شناخته می شد الان جایی در سفره خانواده ها ندارد وشده کالایی مازاد وبی مصرف .

چرا شهرداری بعنوان متولی امر اعطای مجوز کیوسک  به افراد شرط فروش  مطبوعات  ونظارت برآن را جزو شروط اعطای مجوزها قرار نمی دهد. وبهمین ترتیب سایر ادارات متولی امر.

آیا بواقع نمی توان برای تن رنجور مطبوعات  دراین شهردرمانی یافت وتا به کی  اندک طرفداران پروپاقرص مطبوعات که خواندن روزنامه  برایشان حکم نفس کشیدن را دارد برای تهیه غذای روح از دورترین نقاط شهر به مرکز شهرو تنها کیوسک مطبوعاتی خرمشهربیایند.

هنوز هم منتظریم که روزی فرابرسد که تمام کیوسک ها ی سطح شهر در کنار سایرکالاها  ،روزنامه ومجلات  رادراختیار مردم قراربدهند تا سهل الوصول بودن مطبوعات راهی باشد برای گسترش فرهنگ مطالعه وفرهنگ سازی سالم وکنترل شده. هنوزهم منتظریم.

غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.