گزینه نهایی شهرداری آبادان؟

خورنا – محمد صفری معاون فنی عمرانی شهردار اهواز به عنوان یکی از گزینه های شهرداری آبادان مطرح شده است. این خبر را علاسوند رییس شورای شهر اهواز در مراسم افتتاح پل روگذر جواد الائمه اهواز بیان کرد و از شهردار خواست با رفتن او از اهواز مخالفت کند.

محمودرضا شیرازی معاون اسبق خدمات شهری شهردار اهواز بود که شش سال به عنوان شهردار آبادان فعالیت کرد و ۲۰ خرداد امسال توسط شورای شهر آبادان استیضاح شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.