شهردار بندرماهشهر: پرداخت عوارض از سوی شهروندان نقش غیرقابل انکاری درتوسعه شهری دارد

خورنا – مهندس غلامحسین کمایی شهرداربندرماهشهر درگفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : شهرداری یکی از نهادهای جامعه مدنی است که در قانون اساسی در چارچوب حاکمیت در عرصه های اجتماعی، محلی و شهری و ساختار توسعه ای و مشارکتی کشور محسوب می شود. شهرداری یکی از ضرورت های نظام اجتماعی است که الزاماً با ساختاری که تنها ازطریق مداخله مردم امکان پذیر است، نمایان می گردد و از آنجا که شهر در نهایت به عامه شهروندان تعلق دارد و هدف نهایی هر نوع برنامه ریزی و طراحی شهری نیز به تامین آسایش و رضایت آنها بر می گردد، طبیعی و ضروری است که خود آنان در شکل گیری، توسعه، نظارت و چگونگی بهره گیری از امکانات شهر دخالت فعال و موثر داشته باشند. 

مهندس کمایی با بیان اینکه بودجه شهرداری ها مستقیما از طریق ارائه خدمات به شهروندان حاصل می شود وسهمی از اعتبارات دولتی نمی بردافزود: شهرداری ها بودجه خود را از ردیف های درآمدی که قانون تعیین کرده تامین می کنند که یکی از این ردیف های قانونی وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی وساختمانها ومستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرهاست.
وی تصریح کرد: سالهاست که شهرداری ها مستقل هستند وبرای تامین هزینه باید از شهروندان کمک بگیرند که این کمک ها در قالب های مختلفی همچون عوارض منزل مسکونی ، عوارض خودرو، ویا عوارض نوسازی پرداخت می شود.
شهرداربندرماهشهر افزود، نوع نگاه شهروندان به پرداخت عوارض تغییر کرده است زیرا آنها می دانند ، پرداخت عوارض به طور مستقیم بر روی زندگی آنها واقتصاد شهر تاثیر دارد و از این روست که طی سال های گذشته شهرداری بندرماهشهر درسایه حمایت ها وهمراهی های مستمرمردم ودر کنار آن شورای اسلامی شهر به عنوان منتخبان دلسوز مردم ، گام های بلند وموثری در راستای توسعه وعمران بندرماهشهر برداشته ونتایج وبرکات این اقدامات درجای جای شهرنمایان است .
وی گفت ، اقدامات عمرانی وخدماتی شهرداری نقش مهمی در سیمای شهر داشته و برنامه های موفق شهری طبیعتا زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد شهری را به عنوان موتور محرکه شهر و منطقه در بر خواهد داشت.
مهندس کمایی بابیان اینکه خدمات صورت گرفته واقدامات انجام شده توسط شهرداری ودر دوره چهارم شورای اسلامی شهر بی سابقه بوده وغیرقابل کتمان می باشد اظهارداشت ، ارائه خدمات مناسب به شهروندان درزمینه های مختلف مانند اجرای پروژهای عمرانی ، احداث مراکز تفریحی ، احداث پارک ها وتوسعه فضای سبز شهری ، توسعه وتجهیز ناوگان حمل ونقل ، ارائه خدمات شهری مانند جمع آوری زباله ونظافت عمومی شهر،رسیدگی به معابر وتوسعه وایمن سازی آنها وده ها مورد دیگر از جمله نیازهای ضروری شهروشهروندان می باشد که انجام این امور
بارمالی زیادی برای شهرداری دارد.
شهرداربندرماهشهر با تاکید براینکه در قالب اجرای این پروژها وافزایش رفاه عمومی نیاز به نقدینگی وتحقق بودجه پیش بینی شده در ردیف های بودجه ای دارد افزود، شهر با پول مردم وعوارض آنان اداره می شود وپرداخت بموقع عوارض ازسوی مردم می تواند نقش غیر قابل انکاری درتسریع روند توسعه شهری داشته باشد .
کمایی درپایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت وهمراهی عموم شهروندان عزیز وقدرشناس وتلاش شبانه روزی مجموعه خدوم شهرداری وتدابیر ارزشمند اعضای فعال ودلسوز شورای اسلامی شهر وهمراهی مدیریت شهری، بندرماهشهر بیش از گذشته در مسیر توسعه وعمران قرارگیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.