یادداشتی پیرامون انتخابات شورای شهرخرمشهر

خورنا – بی شک  بعد از اتمام انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال گذشته و فرونشستن تب و تاب رقابت های اننتخاباتی ؛ تمام وزنه های موثر در کنترل موقعیت های مختلف شهر در تکاپوی انتخاب و معرف ی مهره یا مهره هایی برای وارد شدن به رقابت تنگاتنگ  انتخابات شورای شهر هستند.  گزاف نیست اگر بگوییم همه ی برندگان و بازندگان انتخابات اخیر تمام تلاششان را برای گرفتن سهم بیشتری از شورای شهر روی انتخابات پیش رو معطوف کرده اند.اما آنچه این انتخابات را از انتخابات قبلی و قبل تر متمایز میکند انحلال شورای شهرمرحله ی  قبلیست که طبق قانون اعضای شورای شهر منحل شده نمیتوانند در انتخابات دوره ی بعد شرکت کنند. اما نباید انتظار داشت اعضای قبلی با انحلال شورا از گردونه ی رقابت خارج شوند بلکه با میل و کشش بیشتری سعی در بازگردانی فرصت و جایگاه از دست رفته ی خویش خواهند داشت با این اوصاف اعضای سابق هم همه ی توان خود را بر روی معرفی یک گزینه ی جدید بجای خودشان خواهند گذاشت. از جهتی دیگر حضور و معرفی چهره های جدید وسعت دید انتخاب مردم را گسترش بخشیده و عملا خط بطلانی بر انحصار طلبی عده ای  همیشه در قدرت خواهد کشید. همین اتفاقات باعث میشود نتایج انتخابات پیش رو غیر قابل پیش بینی باشد و اوضاع برای کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم پا به این وادی میگذارند مبهم و ناملموس جلوه کند. اما فارغ از همه ی این عوامل و شرایط نباید فراموش کنیم هدف از شرکت و دخالت در چنین میدانهایی کسب رضایت حق تعالی آنهم ازلوای خدمت به خلق بوده که نباید فدای امیال دنیوی شود ودر گیر و دار رقابت فراموش گردد. بهرحال باید منتظر ماند و دید که این بار مردم به چه کسانی اعتماد کرده و حق وکالتشان را تقدیم آنها میکنند. قطعا شورای جدید راه سخت تری از دوره ی  قبلی خواهند داشت.

عباس مدحجی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • بیشتر بین طرفداران نماینده ی فعلی و نماینده ی قبلی شهره، با ی نگاه نکلی به مراسمات میشه اشتیاق نماینده ی قبلی رو برای بازگشت با عرصه ی قدرت در شهر دید،